Coaching

Mental coaching

Mental coaching gaat over onderzoek naar en begrip van de mentale conditionering die je gedrag aanstuurt.
De rol van de mental coach is om je gedachten (mindset) te onderzoeken en je gedachten voor je te laten werken in plaats van tegen je.

Samen werken we aan het vinden van concrete doelgerichte oplossingen, zodat jij jezelf nieuwe gedachtepatronen kan gaan aanleren en je assertief leert te anticiperen in elke situatie. Een mental coach helpt je om mentaal sterker te worden en leert je ook hoe je de regie over je eigen leven pakt, om zo de kwaliteit van je leven te verhogen.

Burn-out coaching

Burn-out coaching is erop gericht om mensen te ondersteunen bij het voorkomen en herstellen van burn-out. Een burn-out doet zich voor na langdurige overbelasting waarbij jezelf te lang te kort hebt gedaan. Mensen die lijden aan burn-out zijn uitgeput, overspannen en hebben vaak ook depressie symptomen. Een burn-out kan uit verschillende oorzaken ontstaan, zoals bijvoorbeeld werk, relatie, faalangst en perfectionisme.

Een burn-out coach kan je helpen om stap voor stap controle over je eigen leven terug te winnen en je dagelijkse functioneren weer op het oude niveau te brengen.

Angst coaching

Angstproblematiek behoort tot de top vijf van meest voorkomende mentale problemen die mensen ervaren. Ongeveer 8 % van alle mannen en 12.5 % van alle vrouwen lijden aan een klinische angststoornis. We spreken pas van een klinische angststoornis als iemands leven dermate ontregeld is dat normaal functioneren niet meer mogelijk is. Het aantal mensen dat regelmatig last heeft van angst maar nog wel normaal kan functioneren ligt veel hoger. Angst coaching biedt een realistisch traject voor de lange termijn met als doel jou weer de controle over je eigen leven te geven. De coach leert jou omgaan met je angsten en bied je een uitzicht op een stabieler gelukkiger en succesvoller leven.

Life coaching

Een life coach begeleidt en ondersteunt je om bepaalde doelen in je leven te bereiken.
Met behulp van verschillende coaching technieken helpt een life coach jou tot verschillende inzichten te brengen.

De life coach helpt jou ook in het ontwikkelen van een helikopterview over verschillende levensgebieden zoals bijvoorbeeld werk, relaties, sociale contacten, familie en financiën. De coach leert je waar je invloed ligt en waar je regie kunt pakken, maar ook waar je invloed stopt en wat je moet loslaten.

Klaar om aan de slag te gaan?

Neem vandaag nog contact met mij op zodat we samen kunnen kijken hoe we jouw leven naar het volgende niveau kunnen tillen.
CONTACT